De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen, bejaarden of mensen met een beperking.

Een VOG is één van de maatregelen die onze organisatie kan nemen om de kans om ongewenst gedrag binnen de organisatie te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) vrijwilligers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij onze organisatie kunnen uitoefenen. Door als organisatie te verlangen van een ieder die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, om en VOG in te leveren laten we zien dat we de veiligheid van belang vinden van de doelgroepen die we ontmoeten tijdens de vele Sinterklaasbezoeken die wij organiseren of bezoeken alsmede van onze eigen medewerkers.

Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of mensen met een beperking werken, komen in aanmerking voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en een preventief beleid voeren.

Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is het één van de voorwaarden voor een vrijwilligersorganisatie dat ze kunnen aantonen dat ze een preventief beleid heeft. Andere voorwaarden zijn een gedragscode en/of het hebben van een vertrouwenspersoon. Vrijwilligers die zich bij ons aanmelden en uiteindelijk actief worden bij ons krijgen hierover informatie ter beschikking die ook ten alle tijden voor hun beschikbaar is.

Voorheen was er een regeling voor gratis VOG's vooral voor Sportverenigingen, Scouting , en kindervakanties dat er een gratis VOG beschikbaar was. Met ingang van 2015 is er ook de mogelijkheid voor organisaties die te maken hebben met cultuur om een gratis VOG voor hun medewerkers aan te vragen. Mede dank zij de hulp van de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) is het de Stichting Bergse Pepernoten Brigade gelukt om in aanmerking voor deze regeling te komen. Daardoor zijn wij als eerste Sinterklaasorganisatie in Nederland door het Ministerie van Justitie en Veiligehid ook gemachtigd om gratis VOG's voor al onze medewerkers aan te vragen. Het is een van de mogelijkheden die wij gebruiken om een veilige omgeving te creëren voor een ieder.

Met ingang van 2015 hebben wij als bestuur van de St.BPB verplicht gesteld dat iedere medewerker een VOG overlegt. Alle vrijjwilligers van de St.BPB zullen de VOG periodiek opnieuw moeten aanvragen om actief vrijwilliger bij ons te blijven.